Vi önskar uppmärksamma boende i Velamsund och övriga besökare till Naturreservatet och ridskoleverksamheten att det kommer bli en hel del tung trafik på vägen ner till Gårdscentrum under perioden vecka 2 till och med vecka 4.

Anledningen till detta är att entreprenaden kommer att få betongväggarna levererade under dessa veckor. Det kommer vara intensiva veckor och vi önskar att ni alla parkera på hänvisade parkeringsplatser (felparkerade bilar som hindrar trafiken kommer riskera att bötfällas) och att ni är uppmärksamma när ni kör på vägen. Stanna vid mötesplatserna så att de tunga transporterna kommer fram ordentligt och inte blockerar in- och utfart till området längre än nödvändigt.

Skulle vi ha vädret emot oss och att det kommer stora mängder snö under denna period har kommunen redan nu säkerställt att området kan få extra plogningshjälp ner till Gårdscentrum.

Utöver projektet med den nya ridanläggningen håller kommunens utemiljö även på att rusta upp badplatsen med nya bryggor och ny lekutrustning. Denna entreprenad är helt skild från vår men det skapar ytterligare platsbrist i området. Parkeringsplatser nere vid Gårdscentrum kommer vara en trång sektor en tid framöver vilket innebär att man också behöver parkera på de övre parkeringsplatserna i området. Var därför ute i god tid innan ni ska vara på plats till er aktivitet.

 

Vi i projektledningen Velamsunds nya ridanläggning vill passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!