Gruppridning

Bestämmelser för gruppridning/abonnemang

 

 1. Lektionstid

En bestämd dag och tid i veckan är reserverad för eleven. Eleverna grupperas med hänsyn till ålder och ridkunskap. Ryttaren ska infinna sig senast 20 minuter före lektionstidens början samt vara beredd att korrekt avlämna hästen efter avslutat ridpass. Lektionstid är den tid ryttaren disponerar hästen vid ridlektion. Ett eller två tillfällen per termin kan vara teoretiska.

 1. Betalning av ridavgift

Ridavgiften faktureras. I ridpriset ingår moms med 6 %. Invändning mot faktura ska ske inom 8 dagar.

Bekräftelse på bokad plats är erlagd föranmälningsavgift, en del av terminsavgiften, som betalas mot faktura senast den 15 juli inför hösttermin och senast den 15 december inför vårtermin.

 1. Avbeställning vid förhinder

Avbeställning av ridlektion måste göras senast 13 00 måndag-fredag eller 8 00 lördag-söndag. Avbeställning ska göras via ryttarens konto i www.MinRidskola.se (länk finns på www.nackaridhus.se ) eller via telefonsvararen.

 • Avbokning kan inte göras via e-post!
 • Uteblivande från kurs/tävling där anmälan är bindande debiteras med kurs/tävlingsavgiften.
 • I det fall där majoriteten i en ridgrupp har avbokat lektion, t.ex. vid lovdagar, har ridskolan rätt att tillfälligt ändra lektionstid för kvarvarande ryttare.
 1. Igenridning

Igenridning kan endast ske i mån av plats i samma eller lägre utbildningsnivå. Maximalt tre (3) avbokningar per termin godtas för igenridning om inte särskilda skäl föreligger.

 • Igenridning ska ske inom åtta (8) veckor. Dock ej under terminens två första och två sista veckor.
 • Avbokad ej nyttjad lektion är förverkad
 • Tid för igenridning bokas endast via telefon under telefontiden må-fr 13:00-14:00.
 • Ridskolan återringer ej för bokning av igenridning.
 • Likvärdig ryttare, godkänd av ridläraren, får sättas in.
 • Ryttare i specialgrupper äger utökad rätt till igenridning och omfattas ej av dessa bestämmelser.
 1. Inställd lektion

Ställer ridskolan in lektionspass, äger ryttaren rätt till kompensation i form av ridlektion annan tid. Ridskolan ska i sådant fall meddela ryttaren snarast.

Undantag är oförutsedda händelser såsom e x v brand, strejk, krig, upplopp, naturkatastrof, pandemi.

 1. Uppsägning av ridplats/ridabonnemang

Uppsägning inför höstterminen sker senast den 1 juli.

Uppsägning inför vårtermin sker senast den 1 december.

Uppsägningen ska vara skriftlig och lämnas/skickas till ridskolekontoret:  kansli@nackaridhus.se

Undantagsvis kan abonnemang sägas upp under pågående termin. Uppsägningstiden är då sex (6) veckor.

 1. Abonnemangets löptid

Gruppridningsabonnemangets löptid fortsätter att gälla till dess att uppsägning skett enligt ovan angivna regler.

 1. Säkerhet
 • Godkänd ridhjälm är obligatorisk vid all ridning.
 • Vid ridning bör skor/stövlar med slät sula samt liten klack användas.
 • Långärmat gäller vid all ridning.
 • Långt hår bör sättas upp, flätas eller stoppas in under hjälmen.
 • Vid hoppning på fasta hinder rekommenderas skyddsväst (finns att låna)
 • Halsduk, sjal, kapuschong, skosnören o d ska undvikas vid ridning och hästhantering.
 1. Smittrisk

För att minimera smittrisker mellan hästar efter besök i andra hästanläggningar/stall gäller:

 • Byte o/e desinficering av kläder, skor och utrustning med Virkon e d.
 • God hygien, tvätt av händer och hår.
 • Ryktsaker och liknande, använda i andra stall får inte medföras till ridskolan
 1. Klubbavgift

Medlemskap i föreningen Nacka Ridklubb är obligatorisk för samtliga ryttare.

 1. Hemsida, tävlingsinformation m.m.

Ryttare/målsman/vårdnadshavare som ej godkänner att idrottsinformation o/e bilder på ryttaren publiceras på ridskolans eller klubbens hemsidor ska skriftligen meddela detta till ridskolan:  kansli@nackaridhus.se samt till föreningen: info@nackaridklubb.se

 1. Fristående kurser/läger m m

Anmälan till fristående kurser/läger sker via MinRidskola.

 1. Ändring av dessa bestämmelser

Ridskolan förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa bestämmelser En ny eller ändrad version träder i kraft omedelbart och gäller samtliga ryttare som rider hos Nacka Ridhus.

 

Nacka Ridhus och Nacka Ridklubb samarbetar för att du som ryttare, medlem och besökare på vackra Velamsund i Saltsjö-Boo ska få en så bra upplevelse som möjligt.