Gruppridning

Bestämmelser för gruppridning/abonnemang

 

 1. Lektionstid

En bestämd dag och tid i veckan är reserverad. Ryttarna grupperas med hänsyn till ålder,
erfarenhet och ridkunskap.
Ryttaren ska infinna sig senast 30 minuter före lektionstidens början samt vara beredd att
korrekt avlämna häst och mundering efter avslutat ridpass.
Lektionstid är den tid ryttaren disponerar hästen. Två tillfällen per termin kan vara teoretiska.

 1. Betalning av ridavgift

Ridavgiften faktureras.
I ridpriset ingår moms med 6 %. Invändning mot faktura ska ske inom 8 dagar.
Bekräftelse på bokad plats är erlagd del av terminsavgiften, enligt faktura per den 15 juli
inför hösttermin och per den 15 december inför vårtermin.

 1. Avbokning vid förhinder

Avbokning av ridlektion måste göras senast 13 00 måndag-fredag eller 8 00 lördag-söndag.
Avbokning kan göras via ryttarens konto i www.minridskola.se eller via telefonsvararen.
• Avbokning kan inte göras via e-post!
• I det fall där majoriteten i en ridgrupp har avbokat lektioner, t e x vid lovdagar, har
ridskolan rätt att tillfälligt ändra lektionstid för kvarvarande ryttare.
• Ridskolan har dock rätt att ställa in lektion när antalet ryttare understiger 4 st.
• Uteblivande från kurs/tävling debiteras med kurs/tävlingsavgiften där det anges att
anmälan är bindande.

 1. Bestämmelser för igenridning

Igenridning kan endast ske i mån av plats i grupp med likartad eller lägre utbildningsnivå.
Maximalt tre (3) avbokningar per termin godtas för igenridning.
• Igenridning ska ske inom åtta (8) veckor. Dock ej under terminens första och sista
vecka.
• Avbokad ej nyttjad lektion är förverkad efter 8 veckor.
• Tid för igenridning bokas endast via telefon.
• Ridskolan återringer ej för bokning av igenridning.
• Ryttare i specialgrupper äger utökad rätt till igenridning och omfattas ej av
ovanstående bestämmelser.

 1. Inställd lektion

Ställer ridskolan in lektionspass, äger ryttaren rätt till kompensation i form av ridlektion annan
tid. Ridskolan ska i sådant fall meddela ryttaren snarast. Undantag är oförutsedda händelser
såsom e x v brand, krig, upplopp, extremväder, översvämning eller naturkatastrof.

 1. Avsluta ridabonnemang

Uppsägnings inför höstterminen ska ske senast den 1 juli. Uppsägning inför vårtermin ska
ske senast den 1 december. Uppsägningen ska vara skriftlig och lämnas/skickas till
ridskolekontoret: kansli@nackaridhus.se

 1. Abonnemangets löptid

Ridabonnemangets löptid fortsätter att gälla tills dess att uppsägning skett enligt p 6. men
kan ej brytas under pågående termin.

 1. Säkerhet
 • • Godkänd ridhjälm är obligatorisk vid all ridning. För barn vid all hästhantering
  • Vid ridning bör skor/stövlar med slät sula samt liten klack användas.
  • Långärmat gäller vid all ridning.
  • Långt hår ska sättas upp, flätas eller stoppas in under hjälmen.
  • Vid hoppning på fasta hinder rekommenderas skyddsväst (finns att låna)
  • Halsduk, sjal, kapuschong, skosnören o d ska undvikas vid ridning och hästhantering.
 1. Smittrisk
 • För att minimera smittrisker mellan hästar efter besök i andra hästanläggningar/stall gäller:
  • Byte av kläder, skor och utrustning o/e desinficering med Virkon e d.
  • God hygien, tvätt av händer och hår.
  • Ryktsaker och liknande, använda i andra stall får ej medföras till ridskolan
 1. Klubbavgift

Medlemskap i föreningen Nacka Ridklubb är obligatorisk för samtliga ryttare.

 1. Hemsida, tävlingsinformation m.m.

Ryttare/målsman/vårdnadshavare som ej godkänner att idrottsinformation o/e bilder på
ryttaren publiceras på ridskolans eller klubbens hemsidor ska skriftligen meddela detta till
ridskolan: kansli@nackaridhus.se samt till föreningen: info@nackaridklubb.se

 1. Fristående kurser/läger m m

Anmälan till fristående kurser/läger sker via MinRidskola.

 1. Ändring av dessa bestämmelser

Ridskolan förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa bestämmelser. En ny eller ändrad
version träder i kraft omedelbart och gäller samtliga ryttare som rider hos Nacka Ridhus.

 

Uppdaterat 2024-05-31

 

Nacka Ridhus och Nacka Ridklubb samarbetar för att du som ryttare, medlem och besökare på vackra Velamsund i Saltsjö-Boo ska få en så bra upplevelse som möjligt.