Ridläger

vi arrangerar dag-, kvälls- eller helgläger

Ridläger på Velamsund

Lägren är dagläger kvälls- eller helgläger. Lunch* ingår i samtliga dagläger men ej i helgläger.

 

Hästar och ridning
På ridskolan finns  halvblodshästar samt ponnyer kat B, C eller D samtliga med god kvalitet och utbildningsståndpunkt. Ryttare disponerar sin ”egen” häst/ponny under lägerperioden. Egen häst får medtas efter överenskommelse och utan extra kostnad. Ridning sker i terräng och på ridbanor. Undervisning ges i dressyr, hoppning och terrängridning. Det är två ridpass per dag. Teori samt praktisk övning ingår i samtliga läger. Lägren avslutas med någon form av tävling eller uppvisning inför publik. Nivån är anpassad efter deltagarnas kunskapsnivå. Lägerabonnemang kan erbjudas efter överenskommelse.

Aktiviteter
Bad i sött eller salt vatten (med eller utan häst), grillplats, park att spela brännboll eller ha picknick i. Och så hela det 650 ha stora naturreservatet att vara i.

Anmälan till ridläger
Anmälan sker via MinRidskola. Giltig anmälan är betald anmälningsavgift vilken faktureras tillsammans med lägeravgiften. Anmälningsavgiftens storlek anges på fakturan. Turordning bestäms av 1) tid för anmälan och 2) datum då anmälningsavgiften kom ridskolan tillhanda. Bekräftelse på bokad plats lämnas under vårterminen. Resterande lägeravgift betalas enligt det förfallodatum som angivits på fakturan.

Avbokning av ridläger

Vid avbokning av ridläger efter den 30 april återbetalas anmälningsavgiften reducerad med 50 % . Vid avbokning senare än den 15 maj är anmälningsavgiften förverkad i sin helhet.

Vid avbokning gäller, oberoende av tidpunkt, rätt att överlåta lägerplatsen till annan person som uppfyller krav på ålder och ridkunnighet. Överlåtelsen gäller så snart ny, av målsman undertecknad, anmälan lämnats till lägerarrangören.

Ålder och ridvana

Lämplig ålder för nybörjare är från ca 7-8 år. Eftersom anläggningen ligger vid vatten måste lägerdeltagarna vara simkunniga.

 

* Ev. allergi /livsmedelsintolerans noteras på anmälningsblanketten för ridläger.

Ridläger på Velamsund sommaren 2023

Ponnyläger 1:
18-22 juni, sön-tor, 08:30-16:30

Nivå: nybörjare (ingen eller lite ridvana)
Teori och praktik, två ridpass/dag. Lunch ingår
Deltagare: 6 st. 150 cm och upp till 40 kg.
Pris:  6100 kr

Detta läger vänder sig till dig som är helt nybörjare eller som bara provat att rida några gånger. Under lägret lär du dig att sköta om ponnyn före och efter ridningen.

Ridning, skötsel och teori varvas med lek och övriga aktiviteter tillsammans med våra ungdomsledare.

Du får hjälp med att hämta och lämna ponnyerna i hagen före och efter ridningen.

Vi rider främst ute i naturen men har även tillgång till ridbanor.

Lägret avslutas med uppvisning, diplomutdelning och fika.

 

Ponnyläger 2:
18-22 juni, sön-tor, 08:30-15:30

Nivå: MI-MII (rider alla gångarter, har börjat hoppträning)
Teori och praktik, två ridpass/dag. Lunch ingår
Deltagare: 6 st. 165 cm och upp till 55 kg
Pris: 6100 kr

Ett fartfyllt läger för dig som kan rida ponnyn självständigt i samtliga gångarter samt kan hoppa en mindre bana.

Vi rider mycket i skog och mark men har även tillgång till ridbanor. Avsuttet ordnar våra ungdomsledare olika aktiviteter och lekar som stärker gemenskapen i gruppen.

Du får hjälp men att  hämta och lämna ponnyn i hagen.

Lägret avslutas med uppvisning, diplomutdelning och fika.

 

Juniorläger 1, häst:

18-22 juni, sön-tor, 08:30-15:30

Nivå: God ridvana (sadelfast i alla gångarter)
Teori och praktik, två ridpass/dag. Lunch ingår
Deltagare: 8 st. Maxvikt 85 kg

Pris: 6100 kr

Lägret vänder sig till dig som kan rida självständigt i alla gångarter och som har hoppat en del mindre hinder. Vi varvar uteritter i skog och mark med ridning på ridbana.

Vi tränar dressyr, markarbete och hoppning. Du lär dig mycket om hästarnas, stallets och utrustningens skötsel.

Lägret avslutas med uppvisning eller tävling, diplomutdelning och fika.

 

 

 

Ponnyläger 3:
31/7-4/8, mån-fre, 08:30-15:30

Nivå: God ridvana (sadelfast i alla gångarter)
Teori och praktik, två ridpass/dag. Lunch ingår
Deltagare: 10 st. 165 cm och upp till 55 kg

Pris 6100 kr

Lägret passar dig som kan rida självständigt i alla gångarter och som kan hoppa en mindre bana.

Vi rider mycket i skog och mark och vi varvar uteritterna med dressyr och hoppning.

Avsuttet ägnar vi oss åt olika lekar och utmaningar som stärker gemenskapen i gruppen.

Lägret avslutas med uppvisning eller tävling, diplomutdelning och fika.

 

 

Juniorläger 2, häst:
31/7-4/8, mån-fre, 08:30-15:30

Nivå: God ridvana (sadelfast i alla gångarter)
Teori och praktik, två ridpass/dag. Lunch ingår.
Deltagare: 10 st, Maxvikt: 85 kg

Pris: 6100 kr

Du rider självständigt i alla gångarter och har hoppat lägre hinder och kanske mindre bana tidigare. Uteritter varvas med övningar i dressyr och hoppning samt avsuttna aktiviteter.

Du lär dig mycket kring hästens skötsel, dess utrustning och om hästens hem, stallet.

Lägret avslutas med uppvisning för släkt och vänner, diplomutdelning och fika.

 

Ponnier Nacka Ridhus

Välkommen på sommarridläger på Velamsund!