Ridläger

Välkommen på ridläger hos oss på Velamsund!

Ridläger på Velamsund

Lägren är dagläger, kvälls- eller helgläger.  Lunch* ingår i samtliga dagläger men ej i helgläger. Lägerabonnemang kan erbjudas efter överenskommelse.

Hästar och ridning

På ridskolan finns halvblodshästar och ponnyer kat B, C eller D samtliga med god kvalitet och utbildningsståndpunkt. Ryttaren disponerar sin ”egen” häst/ponny under lägerperioden. Egen häst får medtas efter överenskommelse och utan extra kostnad. Ridning sker i terräng, på ridbana eller i ridhus. Undervisning ges i dressyr, hoppning och terrängridning. Teori samt praktisk övning ingår i samtliga läger. Lägren avslutas med någon form av uppvisning anpassad efter deltagarnas kunskapsnivå.

Anmälan till ridläger

Ridskolan tillhandahåller särskild anmälningsblankett som ifylld lämnas till ridskolan. Anmälan sker via MinRIdskola Giltig anmälan är betald anmälningsavgift vilken faktureras tillsammans med lägeravgiften. Anmälningsavgiftens storlek anges på fakturan. Turordning bestäms av 1) tid för anmälan och 2) datum då anmälningsavgiften kom ridskolan tillhanda. Bekräftelse på bokad plats lämnas under vårterminen. Resterande lägeravgift betalas enligt förfallodatum på fakturan.

Avbokning av ridläger

Vid avbokning av ridläger efter den 30 april återbetalas anmälningsavgiften reducerad med 50 % . Vid avbokning senare än den 15 maj är anmälningsavgiften förverkad i sin helhet.

Vid avbokning gäller, oberoende av tidpunkt, rätt att överlåta lägerplatsen till annan person som uppfyller krav på ålder och ridkunnighet. Överlåtelsen gäller så snart ny, av målsman undertecknad, anmälan lämnats till lägerarrangören.

Ålder och ridvana

Lämplig ålder för nybörjare är från ca 7-8 år. Eftersom anläggningen ligger vid vatten måste lägerdeltagarna vara simkunniga.

* Ev. allergi /livsmedelsintolerans noteras vid anmälan till ridläger.