Ideella krafter i sitt esse 🔨
Under helgen har plywoodskivor skruvats upp för att förbättra sargen i vårt temporära ridtält.
Tack vare bra samarbete mellan ridskolan och klubbens styrelse gick arbetet som en dans!
Visst blev det både fint och bra?
Ridskolan och klubbens styrelse har velat höja säkerheten i ridtältet. Det är viktigt för oss alla att verksamheten i ridtältet ska kunna ske med såväl medlemmarnas som hästarnas bästa i främsta rummet.
Samtidigt som en ordentlig sarg byggdes så sattes också bokstäver upp
           .