Nu påbörjas snart ombyggnationen på Velamsund och därmed vill vi informera lite i korta drag om vad som kommer hända.

 

  • Ridhuset ska rivas, med start vecka 24-25 år 2023.
  • Tillfälligt ridhustält ställs upp på stora utebanan, så att vi kan rida skyddat och säkert under hela ombyggnationen. Tältet förväntas vara på plats v. 35, 2023. Det kommer att stå tills de nya ridhusen är klara.
  • När ridhuset är rivet, byggs där ett nytt stall. Stallet skall vara klart under maj-juni 2024. Då flyttar hästarna över till sitt nya stall.
  • När hästarna flyttat till nytt stall, sommaren 2024, rivs befintligt stall där det byggs två nya ridhus.
  • Sist, men inte minst skall marken runt ridhus och stall, samt den närmaste hagmarken åtgärdas.